KYK - Kurum Hizmet Kalite Standartlarının Oluşturulması ve Uygulanması

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 2014-2018 Stratejik Planında "Kurumsal Gelişimi ve Verimliliği Arttırmak" amacı altında "Kurum Hizmet Kalite Standartlarını Oluşturmak...

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 2014-2018 Stratejik Planında "Kurumsal Gelişimi ve Verimliliği Arttırmak" amacı altında "Kurum Hizmet Kalite Standartlarını Oluşturmak ve Uygulamak (SH5)" hedefi yer almaktadır. Bu bağlamda yurtlardaki; fiziki, teknik ve hizmet standartlarının bir sistem altında belirlenmesi; yurtların tanımlanan bu sistem çerçevesinde değerlendirilmeleri için bir "değerlendirme sistemi" oluşturulmuştur.

Gerçekleştirilen çalışmalar;

Mevcut Durum kapsamında;

·         Hizmet kategorilerinin belirlendi.

·         Hizmetler belirlendi.

·         Saha Çalışmaları yapıldı.

·         26 Yurtta Mevcut Durum çalışmaları yapıldı.

·         Mevcut Durum çalıştayı düzenlendi.

·         Öğrenci anketleri yapıldı.

 

Standartların Belirlenmesi kapsamında;

·         Hizmet kategorilerine göre dünya ve ülke standartlarının incelendi.

·         İncelenen standartların mevcut hizmetlere uyarlandı.

·         Doğrudan Hizmet sunan personel yetkinliklerinin belirlendi.

·         Standartların paydaşlara sunumu yapıldı.

·         Paydaş geri bildirimlerinin yeni standartlara yansıtıldı.

·         Standart değerlendirme ekibinin eğitildi.

·         Yaygınlaştırma ve uygulama planının geliştirildi.

 

Pilot Uygulama kapsamında;

·         Pilot Uygulama öncesi seçilen yurt müdürlüğü personeline eğitim verildi.

·         2 Yurtta belirlenen hizmet standartlarının değerlendirilmesi gerçekleştirildi.

Scroll to Top