Kurumsal Görev Yönetimi

Ürün Özellikleri

Kurumların görevlendirme süreçlerini hiyerarşik olarak tanımlanması, takip edilmesi ve raporlanması ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirilmiş olan Görev.net, Türkiye’de yaklaşık olarak 170 kurumda çalışmakta olan SGB.net Kurumsal Yönetim Sisteminin çeşitli alt modülleri ile entegre olarak çalışmaktadır.

Yazılım Özellikleri

  • Hiyerarşik görev tanımlama
  • Görevin birden fazla birime veya kişiye tanımlanabilmesi
  • Birim/Kişi bazında sorgulamalar
  • Yönetici takip raporları
  • İş adımlarında yapılan değişikliklerde yöneticilerin otomatik bilgilendirilmesi
  • Atama yapan ve görev sahibi açısından Takvim üzerinden görev takibi
  • SGB.net Eylem Planı İzleme Sistemi ile entegre
  • SGB.net EBYS ile entegre


Scroll to Top