Misyonumuz

    Müşteri memnuniyetini ön planda tutarak; Enformasyon Teknolojisi’nin temel altyapı olduğu Kurumsal Tasarım, Yeniden Yapılanma ve Uygulamaları konularında kuruluşlara danışmanlık hizmeti ve çözüm sağlamak. Önde gelen Enformasyon Teknolojileri destekli iş çözüm sunucularından olmak

Vizyonumuz

    Vizyonumuz Önde gelen Enformasyon Teknolojileri destekli iş çözüm sunucularından olmak

Yaklaşımımız

 • Katma değerli danışmanlık çözümlerini başarıyla gerçekleştirerek; gerek yurtiçi gerekse yurtdışında gereksinimleri karşılanmış ve memnun müşteri portföyü oluşturmak.
 • Eğitimli ve hazırlıklı çözüm danışmanlarını bünyesinde bulundurmak.
 • TNS’nin çıkarlarını koruyacak ve geliştirecek iş ortaklıklarını ve ilişkileri desteklemek; ilgili tüm partilerin yararına olacak şekilde çözümler üretmek.
 • Çoklu-disiplinlerden sağlanan kaynakları, sanal organizasyon yapısı içinde, verimli, etken ve ekonomik bir şekilde koordine etmek
 • İstemci/çoklu-sunucu, internet ve intranet çözümlerini, seçilmiş alanlarda, iş ortakları ile birlikte gerçekleştirmek.
 • Müşteri istek ve beklentilerine tam olarak cevap vermek,
 • Çalışma ortamı ve koşulları ile çalışanlarımız ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak,
 • Kullanılan araç ve gereçlerimizi teknolojik gelişmelerle desteklemek,
 • Çalışanların şirketin işleyişine katılımını teşvik etmek ve takım çalışmasını özendirmek,
 • TSE-ISO 9001:2008 kalite yönetim sistem şartlarına ve mevzuat gereklerine uyacak, bu şartları sürekli iyileştirilen müşteri odaklı hizmet anlayışını içselleştirmek

Kalite Politikamız

TNS ENFORMASYON olarak şiarımız, günümüzün artan rekabet şartlarında varlığımızı gelişerek sürdürebilmek, bu amaçla katma değerli danışmanlık ve yazılım çözümlerini başarıyla gerçekleştirerek; gerek yurtiçi, gerekse yurtdışında, gereksinimleri karşılanmış ve memnun müşteri portföyü oluşturmak ve korumaktır. Bu çerçevede kısa ve uzun vadeli kalite hedeflerimize ulaşmak üzere, insan kaynağımıza ve teknolojiye düzenli yatırım yaparak, ürün ve hizmet sunum süreçlerimizi sistematik olarak izleyip, değerlendirerek sürekli geliştireceğiz.

Bu Siyasamızı Gerçekleştirmek İçin,
 • Eğitimli ve hazırlıklı çözüm danışmanlarını bünyesinde bulundurmak.
 • TNS’nin çıkarlarını koruyacak ve geliştirecek iş ortaklıklarını ve ilişkileri desteklemek; ilgili tüm partilerin yararına olacak şekilde çözümler üretmek.
 • Çoklu-disiplinlerden sağlanan kaynakları, sanal organizasyon yapısı içinde, verimli, etken ve ekonomik bir şekilde koordine etmek.
 • İstemci/çoklu-sunucu, internet ve intranet çözümlerini, seçilmiş alanlarda, iş ortakları ile birlikte gerçekleştirmek.
 • Müşteri istek ve beklentilerine tam olarak cevap vermek
 • Çalışma ortamı ve koşulları ile çalışanlarımız ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak
 • Kullanılan araç ve gereçlerimizi teknolojik gelişmelerle desteklemek
 • Çalışanların şirketin işleyişine katılımını teşvik etmek ve takım çalışmasını özendirmek
 • TSE-ISO 9001:2008 kalite yönetim sistem şartlarına ve mevzuat gereklerine uyacak, bu şartları sürekli iyileştirilen müşteri odaklı hizmet anlayışını içselleştirmek prensiplerini benimsemiş durumdayız.

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Kuruluşumuz, Çevre Yönetimi konusundaki hedefleri ve Çevre Yönetim Sistemi performansını yükseltme taahhüdünü ortaya açıkça koyan bir Çevre politikası oluşturulmuştur.

Kuruluşumuzun Çevre kriterleri;
 • Şirketimizin faaliyet, ürün ve hizmetlerinin mahiyeti, ölçek ve çevre etkilerine uygunluğunu benimseyen,
 • Sürekli iyileştirme için; asgari olarak yürürlükteki uygulanabilir Çevreyle ilgili yasalarına ve yönetmeliklerine ve üyesi olduğu kuruluşların şartlarına uyulacağı, Kendiliğinden tabi olduğu ve diğer şartlara riayet edeceğine taahhüdleri içeren, Müşteri, ziyaretçi ve işletme sınırları içerisine girebilecek ilgili taraflar için ulaşılabilir düzeyde Şirketimiz için uygunluk ve geçerliliğinin periyodik olarak gözden geçirileceği,
 • Dokümante edilmiş, uygulanmakta ve sürekliliği sağlanmakta olan,
 • Çevre amaç ve hedeflerini tespiti ve gözden geçirilmesi için bir çerçeve görevi ifa edecek siyasanın şirketimiz içinde, tüm seviyelerde eksiksiz olarak bilinmesini, anlaşılmasını ve bütün çalışmaların bu politikaya uygun olmasını sağlayacak temelde belirlenmiş ve sürekli izlenir durumdadır.

Bireysel Sertifikasyonlar

 • CISA – Certified Information Systems Auditor
 • CISM – Certified Information Security Manager
 • SISO 27001 LA – (Information Security Standard)
 • ISACA/ITGI AT – CobiT Foundation, Val-IT & IT Governance Accredited Trainer
 • PMP – Project Management Professional / PMI
 • ITIL – Information Technology Infrastructure Library – IT Service Management (ITSM)

TSE ISO 9001:2008 Kalite Politikası

TNS ENFORMASYON olarak, katma değerli danışmanlık ve yazilim çözümlerini başarıyla gerçekleştirerek; gerek yurtiçi gerekse yurtdışında gereksinimleri karşılanmış ve memnun müşteri portföyü oluşturmak. Bu ilke doğrultusunda kısa ve uzun vadeli kalite hedeflerimize ulaşmak uzere, insan kaynağımıza ve teknolojiye duzenli yatırım yapmak, Ürün/hizmet gelistirme ve sunum sureclerimizi sistematik olarak izleyip, degerlendirerek kalitemizi ve sistemimizi sürekli geliştirmek, kalite politikamızdır.

TSE ISO 14001:2004 Çevre Politikası

 • Kuruluşun faaliyet, ürün ve hizmetlerinin mahiyeti, ölçek ve çevre etkilerine uygunluğunu, Sürekli iyileştirme için bir taahhüt içeren
 • Asgari olarak yürürlükteki uygulanabilir Çevreyle ilgili yasalarına ve yönetmeliklerine ve üyesi olduğu kuruluşların şartlarına uyulacağı taahhüdü içeren
 • Dokümante edilmiş, uygulanmakta ve sürekliliği sağlanmakta Kendiliğinden tabi olduğu ve diğer şartlara riayet edeceğine dair taahhütlerini içeren ve çevre amaç ve hedeflerini tespiti ve gözden geçirilmesi için bir çerçeve görevi ifa edecek politikayı belirlemek ve bu politikanın şirket içinde, tüm seviyelerde eksiksiz olarak bilinmesini, anlaşılmasını ve bütün çalışmaların bu politikaya uygun olmasını sağlamak
 • Müşteri, ziyaretçi ve işletme sınırları içerisine girebilecek ilgili taraflar için ulaşılabilir düzeyde Kuruluşumuz için uygunluk ve geçerliliğini sürmesini sağlamak için periyodik olarak gözden geçirmek.

Sertifikalar

Scroll to Top