Faaliyet Alanlarımız

Başta kamu idareleri olmak üzere kamu ve özel sektör ve onların tedarikçilerine iş çözümleri sağlamaktayız. Katma değerli danışmanlık hizmetlerimizi sağlamak için Genişletilmiş Bütünleşik Süreç Tasarımı ve tekrar kullanılabilir, uyarlanabilir ve tedarikçi firma bağımsız yazılım çözümleri geliştirmek için nesneye dayalı metodolojiler kullanmaktayız. Süreç Yenileme, Girişim Entegrasyonu, Kalite, Proje ve Değişim Yönetimi; İş akışı Yönetimi, Bilgi Mühendisliği ve Stratejik (BT) Planlama alanlarında entegre iş sistemleri çözümlerine destek sağlamak için danışmanlık, geliştirme ve entegrasyon hizmetleri sağlamaktayız. Bu hizmetler; müşterilerimizin, hızla değişen ve rekabetçi ortamda etkin, etkili ve ekonomik operasyon gerçekleştirebilmeleri için daha esnek kurumsal ve BT altyapısı kurmalarına imkan verecek üst-düzey yerel ve uluslararası uzmanlar tarafından desteklenmektedir. Biz; iş grupları yerel ağları, girişim çaplı geniş alan ağları ve Internet/Kurumiçi ağlar için tasarım, uygulama ve entegre sistemler sunmaktayız. Çözümlerimiz; web uygulamaları için Müşteri/Çoklu-Sunucu mimarisi üzerine geliştirilmiş özel endüstrilere SOA ve web hizmetleri yoluyla diğer sistemlerle arayüzle bağlanmış Yönetici Bilgi Sistemleri (EIS), Karar Destek Sistemleri (DSS) ve bilgi sistemlerini içermektedir. Müşterilerimizin BT personelinin, Müşteri/Çoklu-Sunucu ve Kurumiçi internet bazlı ortamlarda hızlı mimarisi olan uygulama geliştirmeleri kullanarak sistem kurmalarını sağlamak için kapasite geliştirmek adına eğitim ve danışmanlık projeleri yürütmekteyizrebilmeleri için daha esnek kurumsal ve BT altyapısı kurmalarına imkan verecek üst-düzey yerel ve uluslararası uzmanlar tarafından desteklenmektedir. Biz; iş grupları yerel ağları, girişim çaplı geniş alan ağları ve Internet/Kurumiçi ağlar için tasarım, uygulama ve entegre sistemler sunmaktayız.

Uzmanlıklarımız

 • Yönetim Danışmanlığı
 • Genişletilmiş bütünleşik süreç tasarımı (Extended Integrated Process Engineering)
 • Stratejik planlama
 • Yeniden yapılanma sürecinde gerekli enformasyon teknolojileri altyapısının oluşturulması
 • AR-GE Projeleri
 • Entegre iş çözümleri; sistem entegrasyonu
 • Yönetim enformasyon sistemleri, karar destek sistemleri, iş akış yönetim sistemleri
 • Yerel ağ (LAN), geniş ağ (WAN), internet/intranet çözümleri
 • İstemci/çoklu-sunucu mimarisinde yazılım geliştirme projeleri
 • Groupware teknolojileri
 • Bilgisayar destekli süreç mühendisliği
 • Kapasite oluşturma, özel eğitim projeleri

Çevre Politikamız

 • Çevre kirliliğine etki eden etkenleri kontrol altında tutarak en aza indirmek
 • Kaynak israfını engellemek, Kuruluşumuz personelini ve ilgili kuruluşları çevre konusunda bilinçlendirmek
 • Geri dönüşüm teknolojisi uygulamak, Sürekli gelişmeyi sağlamak
 • Mevcut yasalardan doğan yükümlülükleri yerine getirerek
 • Bütün faaliyet sahalarında çevre bilincini sistematik ve düzenli bir şekilde sağlamak üzere Çevre Yönetim Sistemini benimsemek ve gereklerini yerine getirmektir.
 • Kamu Mali Yönetimi
 • Stratejik Yönetim
 • Teftiş, İç Kontrol ve İç Denetim
 • Süreç ve Teknoloji Denetimi (IT Audit)
 • Bilgi Teknolojileri Risk Yönetimi
 • Bilgi ve Sistem Güvenliği
 • Proje Yönetimi
 • Entegre Sınır Yönetimi
 • Ülke Güvenliği

Kuruluşumuz, Kalite Politikası ve memnun müşteri portföyü oluşturmak ve korumak için aynı zamanda TSE Hizmet Yeterlilik belgesinide bünyesine katmıştır.

Bilgi ve Deneyimler

 • Stratejik Yönetim
 • Süreç Yönetimi, Süreç Modelleme, Süreç Analizi, Süreç İyileştirme
 • BT Süreçleri, Mevcut Durum Analizi, Tasarım, İzleme ve Değerlendirme
 • Proje Yaşam Döngüsü (AB, WB, PMI)
 • Sistem ve Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü
 • Proje Fişi ve Teknik Şartname Hazırlama
 • Bilgi Yönetimi, Yönetim Bilgi Sistemleri
 • RDBMS, Yazılım Geliştirme Ortamları
 • Uluslararası kuruluşlar ile ortak Projeler Geliştirme ve İzleme (World Bank, USAID, UN, AB)
 • Ergonomi ve Kullanıcı Ara Yüzü (GUI – CBT Optimization)
 • Uluslararası Standartlar (CobiT, ITIL / ISO 20000, BS 7799-ISO 27001, GFS, GAAP, IAS, COSO, CAF, PMI) ve Akreditasyon

Ar-Ge Deneyimi

 • Stratejik Yönetim, model
 • Süreç modelleme, notasyon
 • STEPS Metodolojisi (DPT Kılavuzu için temel)
 • STEPS Metodolojisi, Bilgi temelli süreç yönetim metodolojisi
 • XVS (Operasyon Sunucu, Yazılım Geliştirme Dili ve Ortamı)
 • Bilgi Yönetim Portali
 • Risk Modelleme ve Simülasyon
 • Değişim Yönetimi
 • IPOT, işlem sunucusu, programlama dili, gelişim ortamı
 • Tüm yazılım projeleri

Bazı Ek Çalışmalarımız

 • DPT - Birlikte çalışabilirlik, Süreç ve Veri Entegrasyonu
 • Kurumsal Mimari
 • Verilen Dersler (MSc. & Ph.D.)
 • Süreç Yönetimi
 • Bilgi Yönetimi
 • Bilgi Sistemleri Güvenliği
 • BT Yönetişim
 • IT Audit (BDDK / SOX)
 • Yazılım Geliştirme
 • MSc. & PhD. Tezleri ve Yayınlar

Deneyim Alanları

 • Kamu Mali Yönetimi; GFS, GAAP, IAS, COSO, CAF
 • Tarımsal Bilgi Sistemleri; FAO, Agrovoc, AOS.
 • Ülke Güvenliği; Entegre Sınır Yönetimi.
 • Finans, bankacılık, sigortacılık
 • Süreç Yönetimi. Girişim Entegrasyonu; Süreç Yenileme; Genişletilmiş Entegre Süreç Mühendisliği. Modelleme, analiz, ölçme & değerlendirme, iyileştirme
 • Yönetim Danışmanlığı: Değişim Yönetimi, Süreç Yönetimi, Proje Yönetimi, Kalite Yönetimi, Bilgi Yönetimi
 • Girişim Mimarisi, İşletme – BT Uyumlaştırma; AHP
 • BT Süreçleri. CobiT. ITIL / ISO 20000. ISO 27001. Analiz, tasarım, M&E
 • Proje Yönetim Döngüsü. AB (PRAG), Dünya Bankası, USAID, BM, PMI.
 • Yönetim / İdari Bilgi Sistemleri, Ticari İstihbarat
 • Bilgi Teknolojisi, Bilgi Mühendisliği ve Geliştirme
 • Bilgi Sistemleri Güvenliği (ISO 27001)
 • Sistem ve Yazılım Geliştirme Döngüsü (ISO 15288, ISO 12207)
 • Proje Fişleri Geliştirilmesi, Teknik Özellikler ve şartnameler (AB and DB)
 • Ergonomi, kullanıcı arayüzü tasarımı
 • İşakışı Yönetimi & Grupyazılımı uygulamaları
 • CAPE (Bilgisayar destekli Süreç Mühendisliği) ve CASE (CA Yazılım Mühendisliği) Araçları
 • GUI Geliştirme Ortamları ve Çerçeveleri
 • Bağıntısal Veritabanı Yönetim Sistemleri

Akademik

 • Lisans Düzeyi dersler: Süreç Yönetimi, Bilgi Yönetimi, Bilgi Sistemleri Güvenliği, BT Yönetişim ve nesneye yönelik yazılım geliştirmeyi kapsayan yazılım mühendisliği (Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Savunma Bilimleri Enstitüsü)
 • Proje dahilinde Yüksek Lisans tezlerinin denetlenmesi
 • Yayınlar (Konular): Devlet Bilgi Sistemlerinin Etkililiği, e-Devlet Ontolojisi, Stratejik Yönetim, Kamu Mali Yönetimi, Ürün ve Hizmetlerin Değerlendirilme ve Seçilmesi, Sistem Geliştirme Yaşam Döngüsü, Nesneye dayalı Yazılım Geliştirme, Bölgesel Topluluk Geliştirme Portalleri, Turizm; Entegre Sınır Yönetimi, Güvenlik Yönetimi, Savaş alanı üzerinde Coğrafi Bilgi Sistemi;
 • İşletmenin BT/İşlemlere Uyumlulaştırılması için STEPS Metodolojisi, İşletme Süreç Yönetimi, Bilgi Yönetimi
 • Özel eğitim programları (SATEM)
Scroll to Top