Dinamik E-İş Sistemi

DynaCUBE

Gelişen yazılım teknolojileri önceden olduğu gibi uygulama yazılımlarında uzun süren kodlama süreçlerini ortadan kaldırmaya doğru yol almaktadır. Yazılım geliş- tirme yaşam döngüsü içerisinde yer alan analiz, tasarım, kodlama ve test aşamaları dramatik bir şekilde azalma eğilimindedir. Bu sistem içerisinde iş mantığında kullanılan CentraCUBE İş akış ve iş metotları sistemi de analiz, tasarım ve kodlama süreçlerini birleştirmektedir. DynaCUBE Dinamik E-İş Sistemi Microsoft Workflow Foundation (WF) tabanlı olarak geliştirilmiş olan CentaCUBE İş akış ve iş metodları sistemi üzerine bina edilen dinamik form ve uygulama sistemidir. Kısa sürede projeye ait formların oluş- turulmasını ve formlar arasındaki ilişkilerin, formlar ile iş akışları veya iş metodları arasındaki bağlantıların yapılabilmesine olanak sağlar. Geliştirme aşamasında formların testlerini gerçekleştirebilir, sürekle bırak tekniği ile 20 civarındaki form üzerinde kullanabileceğiniz kontrolleri kullanabilirsiniz. Her bir kontrol ve formun stilini uygulama gereksinimlerinize uygun seçebilirsiniz. Arayüzler ve iş mantığı tamamen birbirinden bağımsızdır, bu sayede iş mantığı katmanı ve arayüzleri farklı kişiler geliştirebilirler. İnsan etkileşimli iş akışları ve klasik iş metotlarını kullanabilirsiniz.

Yazılım Özellikleri

 • Web tabanlı
 • Basit ve karmaşık dinamik web formlarını ve uygulamayı oluşturabilme
 • Workflow Foundation temelli iş akış yönetim sistemi kullanımı
 • Görsel tasarım
 • İç içe sınırsız sayıda dinamik form kullanabilme
 • 16 adet kontrol ögesi ile istenen formun oluşturulabilmesi
 • Klasik iş mantığı ve onay/ret tipinde iş akışlarına bağlı formlar oluşturabilme
 • İş akışı giriş çıkış argümanlarından yararlanarak formun otomatik oluşturulması
 • Kontrol ögelerinin ve her bir formun stilini değiştirebilme
 • Kendi uygulamalarınız içerisinden yaratılan dinamik formların kullanılabilmesi
 • Harici Web form ve Web sayfalarını kullanabilme
 • Her bir formda sınırsız sayıda “düğme” kontrolu kullabilme ve işlevlerini belirleyebilme

İş akışı

 • Uygulamalarımızın iş mantığını örneğin bir çok farklı ASP.NET sayfasına yaymak yerine söz konusu iş mantığını bir iş akış sisteminde ele almak uygulamaların basit ve yönetilebilir olmasını sağlamaktadır.
 • Bakım ve işletme masrafları dramatik bir şekilde azalmaktadır.
 • Mevzuatta olabilecek değişiklikler, ihtiyaçların değişmesi gibi nedenlerle kaynak koda müdahale edilmesini minimum düzeye indirmektedir
 • .
 • Bilişim sistemleri uygulama yazılımlarında tüm kurum ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde kullanılabilir. Tüm kamu kurum ve kuruluşları ve işletmelerin platform ve lisan bağımsız uygulamalarında kolay bir kullanım sağlar

 • Kısa Kısa

  • Geliştirilen formlar proje ile ilişkili olarak sistemde yer alır.
  • Kendi projeniz içerisinden dinamik formları kolayca çağırabilir ve kullanabilirsiniz.
  • Listeden seçim (combo box) kontrolu sabit değerlere sahip olabileceği gibi CentraCUBE iş katmanı üzerinden iş metotlarını çağırmak suretiyle de doldurulabilir.
  • Dinamik form verileri XML yapıdadır.
  • XML üzerinde doğrudan değişiklik yapılabilir, veriler ihraç veya ithal edilebilir. Geliştirilen formların ön izlemesi yapılabilir, çalıştırılabilir.
  • Form öğelerinin pencere üzerinde yerlerinin değiştirilebilmesi, genişlik, yükseklik, renk vb. düzenlemelerinin yapılabilmesi


  Getirileri

  • Değişen ihtiyaçlara çok kolay adapte olunur. Arayüzlerde veri tabanından oluşan karma- şa bulunmaz, çünkü doğrudan arayüzler iş akışları ile ilişkilidir.
  • İş akış veya metotlarını bir kara kutuya benzetebiliriz, giriş ve çıkış argümanlarını kullanmak yeterli olmaktadır.
  • Kolay kullanım, yeni personelin kolayca uyum sağlaması, kolayca öğrenilmesi.
  • İşletme, bakım, idame masraflarının en az düzeyde olması.
  • Aynı uygulama farklı yerlerde farklı işlevselliklere sahip olarak kullanılabilir.
  • Kendinize ait Web tabanlı uygulamanız içerisinden oluşturulan dinamik formlar kullanılabilir, daha önce geliştirdiğiniz Web sayfalarını dinamik formlar içerisinde kullanabilirsiniz, böylece önceki yatırımlar da korunmuş olur.
  • Formların ve ilişkili iş akışlarının atomik yapıda olması ve kolayca yönetilebilmesi.


  İş akışı tabanlı Dinamik Uygulama

  İş akışları/metotlarının kullanımı görsel nitelikte olması nedeni ile analiz, tasarım ve kodlama safhalarını birleştirmektedir. İhtiyaç sahibi ve konu uzmanı kişiler ile aynı dilin kullanılmasına olanak sağlamaktadır. Dinamik formlar iş akış argümanları kullanarak kolayca oluşturulabilmekte ve akabinde düzenlenebilmektedir. İş akış/metot argümanları giriş, çıkış ve hem giriş hem de çıkış olabilmektedir.


  Scroll to Top