KDS Kalite Dökümantasyon Sistemi

Kalite Dokümanlarının tanımlarının, iyileştirme süreçlerinin takibinin sağlandığı sistemdir.

Yazılım Teknik Özellikleri

Yazılım; Asp.NET 4.0 üzerinde, çok katmanlı mimari ile C# dilinde yazılmış olup tüm veritabanlarını desteklemekle birlikte genişleyebilir bir alt yapıya sahiptir.

Yazılım Özellikleri

Yazılım, web üzerinden Kalite Dokümanlarının tanımlarının, iyileştirme süreçlerinin takibinin sağlandığı sistemdir.


Çalışma Masası - Doküman Oku

Kurumda kullanılan Dokümanların (vizyon, misyon, prosedürler, süreçler, iş akışları, vb.) tasarlandığı, belgelerin eklendiği yerdir. Ayrıca burada eklenen dokümanlar görüşe, onaya gönderilir ve gerektiğinde revizyon işlemi başlatılabilir.


Düzenleyici - Önleyici Faaliyet

Kurumda karşılaşılan herhangi bir sorun ile ilgili değiştirici veya önleyici faaliyetlerin alınması istenildiği takdirde bu bilgilerin kaydının yapılıp takibinin sağlandığı sistemde mevcuttur.


Süreç Performans Hedefleri ve Gerçekleşen:

Süreç performans bilgilerinin ay ay, yıl bazında girildiği ve haftalık, istenilen dönem aralığında takibinin yapılabildiği bir yerdir.


Tanımlamalar

Tanımlamalar ekranı sayesinde, istenilen eklemeler yapılabilir. Birimler, Doküman Grubu, Standartlar, Doküman Sınıfı, DÖF Nedeni ve Logo Tanımlamaları yapılabilmektedir


Yetkilendirme-Yetki Şablonu

Sistemde kayıtlı personelin hangi menüleri kullanacağı, hangi yetkiye sahip olacağının belirlenebildiği bir yapıya sahiptir. Bu yetkiler artırılabileceği gibi, yetkinin hangi tipte (okuma, yeni kayıt, silme, değişiklik) olacağına da karar verilebilir..

Scroll to Top