Seagull.net Marina Yönetim Sistemi

Seagull.net Marina Yönetim Sistemi

Firmamız tarafından 1997 yılında geliştirilmiş ve Türkiye'nin bir çok marinasında kullanılmakta olan seagull Marina Yönetim Sistemi, güncel teknolojiler ile geliştirilmiş ve ilgili optimizasyon algoritmaları ile özgünleştirilerek ulusal ve uluslararası piyasalarda rekabetçi bir hale getirilmiştir. Yürütülen Ar-Ge çalışmalarının sonucunda web tabanlı olarak çalışan, potansiyel marina müşterilerine ait deniz-kara alanlarının optimal bir şekilde kullanılmasını sağlayan, gelecek senaryoları ile karar destek hizmeti sunabilen bir yönetim sistemidir. Ayrıca yazılımımız TÜBİTAK tarafından, 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı kapsamında desteklenmektedir.

Yazılım Teknik Özellikleri

Yazılım; Asp.NET 4.0 üzerinde, çok katmanlı mimari ile C# dilinde yazılmış olup tüm veritabanlarını desteklemekle birlikte genişleyebilir bir alt yapıya sahiptir.

Yazılım Özellikleri

Yazılım, Teknenin marinaya giriş yapmasından başlayarak, çıkış işlemlerinin tamamlanmasına kadar geçen tüm süreçleri karşılayacak şekilde geliştirilmiştir. Tekne, Kişi, Sözleşme hizmetleri, Konaklama sırasında tekneye verilen hizmetler, Tekne ve Kişi bazında Cari hesap ve faturalandırma hizmetleri, filo sözleşmeleri, müşteri takibi, SMS ve e-posta ile bilgilendirme işlemleri, internet üzerinden ödeme işlemleri gibi işlemler yapılmaktadır.


Portal Seçenekleri

Web ara yüzünde çalışan yazılım, görsel olarak portal yapısında tasarlanmıştır. Bu yapıda kullanıcı istediği modülü ekranda istediği yere yerleştirebilmektedir ve değişiklikler kullanıcı bazlı olarak saklanmaktadır. Hava Durumu, Döviz kurları, Grafik ve Liste Raporları gibi modüller kullanıcının seçimine göre ekrana yerleştirilebilmektedir.


Görsel Marina

Marinanın anlık deniz yerleşim durumu SVG teknolojisiyle vektörel olarak kullanıcılara sunulmakta, bu ekran üzerinden marinada bulunan tekneler ve sözleşme durumları takip edilebilmektedir, detay bilgisi gerektiğinde, istenilen detaya yönlendirilme gerçekleştirilebilmektedir.


Kapı Girişleri

iskele girişlerine HFID (RFID) kapıları konumlandırılması durumunda, sistem bu kapıların kontrolünü, yetkilendirmesini, takibini kapsamlı bir şekilde gerçekleştirebilmektedir. Yapı, kapı sayısından veya kapılar için yetkilendirilecek kart sayısından bağımsız olarak çalışabilmekte, kapsamlı bir yetkilendirme uygulanabilmektedir. Bu sistemde, TCP/IP ile iletişim, Windows servisi ile dinleme ve web servisi ile kontrol gerçekleştirilmektedir.


Yetkilendirme

Sistemdeki her sayfa için okuma, yazma, değişiklik yapma ve silme işlemleri yetkiyle kontrol edilmektedir. Bu maksatla yetki şablonları oluşturulup kullanıcılara yetki şablonu ataması gerçekleştirilebilmektedir. Kullanıcı grupları, yetki şablonu uygulaması sayesinde mantıksal olarak oluşturulabilmektedir.


Bağlama ve Kara-Park Trafiği

Jurnal sistemi, teknelerin hareketlerini saklamak ve takip etmekte kullanılmaktadır. Gelen tekne jurnal ile kaydedilip, çekme-atma, çıkış gibi işlemler jurnalde saklanabilmektedir ve bu saklanan verilerin yorumlanması ile marinadaki tekneler, çekekteki tekneler, sık işlem yapan tekneler ve bu teknelere ait aksiyon analizi ile trafik yoğunluğu beklentisi çıkarılabilmektedir.


Tarife Tanımlama

Tarife yapısı ile teknenin kalacağı sürenin uzunluğuna, teknenin boyutlarına ve ağırlığına göre özelleştirilebilen ücret hesaplama sistemi yapılabilmektedir. Bu sistem ile marina, uzun süreli müşterilerine otomatik olarak gerçekleştirilebilecek indirimler tanımlayabilmekte, tekne boyutlarına göre maksimum verimi elde edebilecek şekilde ücretleri özelleştirebilmektedir.


İşlem Geçmişi

Uygulama üzerinde yapılan her işlemin tarihçesi tutularak yetkili kullanıcılar bu işlemleri kapsamlı bir şekilde takip edebilmektedir. Bu yapı ile her veritabanı işleminin gerçekleştirilmesini takiben yine veritabanına ilgili işlemi kimin gerçekleştirdiği, gerçekleştirilme tarihi ve kaydın bilgileri saklanmakta, kaydın ilk oluşturulma, değiştirilme silinmesi gibi tarihçe bilgilerine erişim sağlanmaktadır.


Matbu Format Tanımlama

Kullanıcıya Fatura-Sözleşme-Makbuz gibi Matbu Format yapısı hazırlanmasına ve bu yapı ile çıktıdaki verileri tam istediği konumda yazdırma imkanı sağlanmaktadır. Bu yapının kullanımı sözleşme gibi önceden hazırlanmış formattaki kağıtlara yazdırma işleminin gerçekleştirilmesi sağlamaktadır. Kağıdın tam olarak hangi pozisyonuna hangi verinin yazdırılacağını kullanıcı bir ekran yardımıyla önceden tanımlayabilmektedir.


Cari Hesap

Kullanıcıya teknelerin ve firmaların cari hesaplarını kontrol edebileceği, cari hesap ekranı üzerinden fatura, makbuz, fiş, tahsilat,tediye gibi işlemleri yapabileceği bunları detaylı olarak raporlayabileceği muhasebe ile entegre olan ve çift taraflı veri akışı sağlanan bir ekran sunulmaktadır.


Teknik Servis Takip

Marinada bulunan teknelere teknik servis hizmeti veren firmaların giriş çıkışları için sözleşme yapılabilmekte ve yapılan sözleşmeye firmaların marinada çalışacak personelleri ve bu sözleşme kapsamında giriş izni olan tekneler eklenebilmektedir.

Bu firmaların sözleşmelerine göre giriş çıkış kayıtları detaylı olarak saklanmaktadır. Bu kayıtlara göre içerde kaldığı süreler hesaplanıp hesaplanan sürelere göre firmalar için tanımlanan tarifeler üzerinden ücretlendirme yapılmaktadır. Yapılan günlük giriş ve çıkışlar detaylı olarak görüntülenebilmektedir.


Toplu Mail ve Sms Gönderme

Yazılım, marinada kayıtlı bulunan tekne sahiplerine toplu mail ve toplu sms gönderme gibi işlemleri içermektedir. Marinada bulunan teknelerin borç bildirimleri, sözleşme bilgileri, özel günlerde tebrik etme vs gibi mailler ve SMS ler tanımlanan şablonlar ve oluşturulan filtre şablonlarına göre gönderilebilmektedir. Müşteriye gönderilen borç bildirim maillerindeki linklere tıklanarak ödeme işlemi gerçekleştirilmektedir.


Raporlama İşlemleri

Kullanıcıya farklı rapor alma ve raporu özelleştirme imkanları sunulmaktadır. Bu imkanlardan bir tanesi verilerin kullanıcının tanımlayacağı bir Excel şablon dosyasına belirli bir formata göre verilerin yazdırılması işlemidir. Bu yöntemde kullanıcı şablon dosyasında değişiklik yaparak aynı verilerin istenilen formatta istenilen yerde görüntülenebilmesini sağlayabilmektedir. Diğer bir yöntem olarak kullanıcıya Crystal Reports kullanılarak kendi raporunu hazırlama imkanı sunulmaktadır. Bu gibi işlemlerin hepsi yetkiyle kontrol edilmekte ve yetkili personel bu işlemleri gerçekleştirebilmektedir.

Scroll to Top