Elektronik İmza

SignCUBE

Elektronik ya da sayısal imza, nitelik olarak, kalemle bir kağıda atılan ıslak imzadan farklı değildir. Yani hukuki bakımdan aynı sonucu doğururlar. Aralarındaki tek fark, birinin bir kağıt üzerinde olması, diğerinin de elektronik ortamda bulunmasıdır. 15 Ocak 2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre, yetkilendirilmiş Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılar'ın vereceği güvenli elektronik imza, elle atılan imza ile aynı hukuki sonucu doğurmaktadır.Bir çok işlemde kullandığımız imzanın bazı sonuçları vardır. İmza, kişinin kimliğini teyit ettiği gibi, altına imza atılan metnin de okunduğunu, anlaşıldığını, bu metinden kendisine yüklenen bir çok sorumluluğun kabul edildiğini ve kendisini hukuken bağladığını teyit eder. Kısacası, imza, atıldığı belgenin her tür sonucunun kabul edildiğini gösterir. Bu belge, mektup, talimat, çek, senet, sözleşme, başvuru formu yahut bunlara benzer her tür belge olabilir. Bu belgelerin farklı bir şekilde olması, imzanın niteliğini ortadan kaldırmaz. İmzayla onaylanan her tür belge, her türlü tartışmaya kapatılmıştır.

Yazılım Özellikleri

 • Uluslararası standartlarda Kamu Sertifikasyon Merkezi onaylı imza oluşturma ve imza doğrulamak
 • SGB.Net Elektronik Belge Yönetim Sistemi ile tam entegre veya tek başına çalışabilme özelliği, kurum uygulamaları ile kolay entegrasyon
 • Window Presentation Foundation (WPF) teknolojisi
 • Uygulama sihirbazı tipinde arayüzler
 • Dosya sisteminde bulunan imzalı doküman veya belgeleri açabilme ve zaman damgası
 • ClickOnce teknolojisi ile WEB üzerinden akıllı kurulum ve WEB üzerinden de çalıştırabilme, otomatik güncelleme
 • Tübitak Elektronik Sertifika Alt Yapısı (ESYA) yazılım geliştirme kütüphanesi
 • Nitelikli Elektronik Sertifika (NES) tipindeki tüm sertifikalar ile kullanılabilme
 • Tüm imza tipleri
 • Seri, parallel ve ayrık imza
 • Toplu evrak imzalayabilme
 • Tüm üretici sertifikaları ile uyumlu

E-imza

 • Kanuna uygun olarak oluşturulmuş e-imza, bilgisayarda veya elektronik ortamda gerçekleştirilen onay işlemlerine hukuki dayanak kazandırır.
 • Kağıdı ortadan kaldırır. Gönderilen verilerin çabuk ulaşmasını sağlar, baskı, kağıt, posta ve arşivleme maliyetlerini en aza indirger.
 • Bir kullanıcı tarafından gönderilen bilgilerin veya verilerin kesinlikle o kişi tarafından gönderildiği teyit eder. Kısacası, başkası tarafından gönderilmediğini garanti eder. Dolayısıyla, klasik imzadaki gibi taklit edilme olasılığı da ortadan kalkar. Gönderici göndermediğini, alıcı da almadığını iddia edemez.
 • Bir kullanıcı tarafından gönderilen bilgilerin veya verilerin bir başkasının eline geçmesini veya değiştirilmesini engeller.
 • Gönderilen bilgi ve verilerin içeriği, gönderici tarafından veya alıcı tarafından inkar edilemez. Çünkü, imzalayan dahil olmak üzere gönderimden sonra içeriğini değiştiremez.
 • Gönderilen verilerin tarih açısından damgalanmasını sağladığı gibi, arşivleme kolaylığı sağlar platform ve lisan bağımsız uygulamalarında kolay bir kullanım sağlar

 • Kullanım Tipleri

  Stratek eİmza uygulaması üç şekilde kullanılabilir. Bunlar:

  1. SGB.Net Sistemi ile tam entegre
  2. Tek başına
  3. Kurum uygulamaları ile entegre
  Her üç kullanım tipinde uygulama sihirbazı arayüzleri bulunmaktadır. Bu arayüzlerde:
  • İmzalanacak belgelerin gösterimi, belge içeriğinin ve varsa önceki imzaların görüntülenmesi,
  • USB çubuk veya çubuklarda bulunan akıllı kart veya kartlardaki sertifikaların görüntülenmesi ve arzu edilen elektronik sertifikanın seçilmesi, sertifika doğrulama sonuçları ve elektronik sertifika ayrıntılarının görüntülenmesi.
  • Önceki imzaların doğrulanması, imza oluşturanın imzasının doğrulanması, imzalama,
  • İmzalanacak belgelerin gösterimi, belge içeriğinin ve varsa önceki imzaların görüntülenmesi,
  • İmzalanan dosyalarının Elektronik Belge Yönetim Sistemine gönderilmesi (SGB.Net için)
  • İmzalama sonucu işlevleri gerçekleştirilir


  E-İmza Tipleri

  • CAdES–BES (Basit imza)
  • CAdES–EPES(İmza politikalı basit imza)
  • CAdES–T (Zaman damgası eklenmiş elektronik imza)
  • CAdES–C ( Tüm doğrulama verilerinin referanslarının eklendiği imza)
  • CAdES–X-Long (Genişletilmiş uzun elektronik imza)
  • CAdES-X-Type 1 (Genişletilmiş elektronik imza tip 1 zamanlı)
  • CAdES-X-Type 2 (Genişletilmiş elektronik imza tip 2 zamanlı)
  • CAdES-X-Long Type 1 ve 2 (Genişletilmiş uzun elektronik imza tip 1 ve 2 zamanlı)
  • CAdES-A (Arşiv elektronik imza)  Elektronik İmzanın Çalışma Şekli

  Sayısal imza, bir imzacının imzalanacak metni şifreleme ve sıkıştırma mantığıyla çalışan, açık ve gizli iki anahtarlı kriptoloji tekniği ile sayısal karakterlere dönüşmüş özetini şifreli olarak belge altına eklemesidir. Ancak, bu işlem tek başına yeterli olmamakta, bir de arada onay makamı denilen ve kimlik doğrulaması yapan bir kuruluş bulunmaktadır. Bu kuruluşun diğer bir görevi de gönderilen belgelerin bir kopyasını kimsenin ulaşamayacağı şekilde saklamasıdır. Onay makamı, önceden kişinin kimlik bilgilerini teyit edip kayıt altına almaktadır. Mesaj gönderici ve alıcılarının kimliklerinin belirlenmesi için üçüncü kişi veya kurumlarca elektronik sertifika düzenlenmesi gereklidir. Bu sertifikaları düzenleyen kurumlar, “Sertifikasyon Otoritesi”, “Onay Makamı” ya da “Onay Kurumu” olarak adlandırılmaktadır. Sertifika, Onay Makamı tarafından düzenlenerek, sayısal olarak imzalanır. Sertifika; kullanıcı ismi ile onun açık anahtarını ihtiva eden ve gizli anahtarının kullanıcıya ait olduğunu doğrulayan elektronik dokümandır.

  • Elektronik Belge Yönetim Sistemleri
  • Doküman ve Arşiv Yönetim Sistemleri
  • Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri
  • Askeri Sistemler
  • Avukat, noterlik, mali müşavirlik uygulamaları
  • E-devlet uygulamaları
  • Mali, Bütçe ve Finansal Sistemler,


  Scroll to Top