Adalet Bakanlığı Süreç ve Risk Yönetimi Eğitimi

T.C. Adalet Bakanlığı’nda İç Kontrol Sisteminin kurulması çalışmaları kapsamında kurumsal risk ve süreç yönetimine yönelik olarak ihtiyaç duyulan eğitim, teknik destek ve danışmanlık hzimeti tarafımızdan sağlanmıştır.


T.C. Adalet Bakanlığı’nda İç Kontrol Sisteminin kurulması çalışmaları kapsamında kurumsal risk ve süreç yönetimine yönelik olarak ihtiyaç duyulan eğitim, teknik destek ve danışmanlık hizmeti tarafımızdan sağlanmıştır.

Risk Yönetimi çalışmaları kapsamında aşağıdaki verilen konular ile ilgili 181 kişiye uygulamalı eğitim verilmiştir;

·         Risk kavramları

·         COSO ERM, ISO 31000

·         Kurumsal risk yönetimi – iç kontrol – iç denetim

·         Risk Yönetim Sistemi, ögeleri

·         Mevzuatta risk yönetimi ve iç kontrol, 5018, Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği, İç Kontrol Eylem Planı

·         Merkezi İdareler İçin Stratejik Planlama Kılavuz Taslağı ile Risk Yönetiminin ilişkisi

·         Tehditler, iş sürekliliği, varlıkların korunması

·         Riskler, risk kataloğu, risk matrisi

·         İzleme, değerlendirme ve Risk Yönetimi Olgunluk Modeli

·         Form kontrolleri, uygulama kontrolleri

·         Önleme ve düzeltme eylemleri

·         Risk yönetiminin maliyeti ve bürokrasi

·         Risk yönetiminin operasyonel ve bilişim sistemleri tasarımında ele alınması

·         Stratejik Planlama  – Risk Yönetimi

·         Kontroller, önleyici ve düzeltici eylemler, kayıp olaylar, kayıt düzeni

·         Risk kontrolleri - İç Kontrol Eylem Planı; İzleme değerlendirme - İç Kontrol Eylem Planı

·         Operasyonel sistemlerle entegrasyon, Yazılım desteği

·         Raporlama (kayıp olaylar, risk gerçekleşmeleri, risk önlemleri, risk envanteri, trendler, vb.)

·         Raporların derlenmesi ve değerlendirme

·         İç Kontrol Eylem Planı

·         Birimlerle uygulamalı örnek risk belirleme ve risk kataloğu oluşturma çalışmaları

·         Birimlerden gelen risk kataloğu çalışmalarının değerlendirilmesi

 

Süreç Yönetimi çalışmaları kapsamında aşağıdaki verilen konular ile ilgili 165 kişiye uygulamalı eğitim verilmiştir;

·         Süreç temelli risk odaklı İç Kontrol kavramı

·         Mevzuatta süreç yönetimi ve iç kontrol, 5018, Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği, İç Kontrol Eylem Planı

·         İş süreçleri ve süreç modelleme

·         Süreç iyileştirme yöntemleri

·         Süreç kartları

·         Süreçlerin sınıflandırılması ve hiyerarşisi

·         Temel, Destek ve Yönetim Süreçlerinin Belirlenmesi

·         Süreç Notasyonu - Visio Kullanımı

·         İleri Visio Eğitimi, notasyonun kullanımı ve kuralları

·         Adalet Bakanlığı süreçlerinden seçilen örnek süreç üzerinde MS Visio bünyesinde bulunan süreç modelleme ile ilgili tekniklerin uygulanarak modellemenin yapılması

·         Modellenen süreçlere ilişkin süreç kartlarının doldurulması

·         Birimlerden gelen süreç çalışmalarının değerlendirilmesi


Scroll to Top