Kalite Yönetim Sistemi

Kalite Yönetim Sistemi Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kullanıma başlandı.

Yapılmış olan CobiT Değerlendirme çalışması sonrasında öncelik olarak belirlenen YBS Süreçleri’nin oluşturulması ve dokümante edilmesi amacıyla bu proje başlatılmıştır. ISO 9001 Kalite Standardı’na uygun bir Kalite Yönetim Sistemi kurularak bu sistemin SGB-Yönetim Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı’nda çalışanların yapılan işlerini süreç olarak görmeleri ve işletmeleri, KYS gereksinimleri doğrultusunda dokümante etmeleri, güncel tutmaları ve ölçümleme ve izleme sonucunda sürekli iyileşme sağlayan bir yapı kurulması amaçlanmıştır. Proje süreç analizi, dokümantasyon ve kurulan KYS’nin mevcut altyapı üzerinde işler ve Kalite İç Tetkiklerini de kapsar bir yazılım oluşturulması aşamalarının tümünü kapsamaktadır.

Scroll to Top